SOP Pengambilan Ijazah, Transkrip dan Dokumen Penyerta